23:29 07/07/2012

Công bố biểu đồ so sánh chỉ số HNX30 và HNX-Index

Thu Thủy

HNX vừa công bố dữ liệu quá khứ và biểu đồ so sánh chỉ số HNX30 và HNX-Index từ ngày 3/1/2012 đến 6/7/2012

Biểu đồ so sánh chỉ số HNX-Index và HNX30 - Nguồn: HNX.
Biểu đồ so sánh chỉ số HNX-Index và HNX30 - Nguồn: HNX.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố dữ liệu quá khứ và biểu đồ so sánh chỉ số HNX30 và HNX-Index từ ngày 3/1/2012 đến 6/7/2012.

Theo Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, ngày cơ sở của chỉ số HNX30 là 3/1/2012 với giá trị cơ sở là 100 điểm. Tại ngày 6/7, giá trị chỉ số HNX30 là 132,07 điểm. Ngày 9/7 tới, chỉ số này sẽ chính thức vận hành.

Được biết, chỉ số HNX30 được cấu phần bởi 30 cổ phiếu với các tiêu chí về thanh khoản, giá trị vốn hóa và mức độ tập trung của của các nhóm ngành. HNX đã áp dụng tiêu chuẩn phân ngành của riêng mình, được xây dựng theo tiêu chuẩn phân ngành quốc tế ISIC phiên bản 4.

Dưới đây là biểu đồ so sánh đầy đủ giữa chỉ số HNX30 và HNX-Index: