14:52 23/06/2009

Công bố chất lượng ba "đại gia" di động

M.Chung

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa công bố đo kiểm chất lượng ba mạng di động MobiFone, VinaPhone và Viettel

Mạng di động MobiFone tiếp tục đứng đầu đạt chất lượng thoại của điện thoại cố định trong số tất cả các mạng di động.
Mạng di động MobiFone tiếp tục đứng đầu đạt chất lượng thoại của điện thoại cố định trong số tất cả các mạng di động.
Cục Quản lý chất lượng công nghệ thông tin và truyền thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) vừa hoàn tất việc đo kiểm chất lượng ba mạng di động MobiFone, VinaPhone và Viettel.

Theo kết quả công bố, cả ba mạng đều có kết quả đo kiểm tốt và vượt xa tiêu chuẩn ngành. Trong đó, MobiFone là mạng di động có nhiều chỉ số chất lượng cao nhất. Trong số các chỉ tiêu đo kiểm, hai mạng di động MobiFone và VinaPhone có kết quả gần tương đương nhau, xếp sau cùng là mạng di động Viettel.

Cụ thể, chỉ tiêu về chất lượng thoại: MobiFone cao nhất với 3,54 điểm, VinaPhone đạt 3,52 điểm, Viettel đạt 3,47 điểm.
 
Về chỉ tiêu gọi tới Call Center thành công trong 60 giây: MobiFone đạt 98,82%; VinaPhone 98,82%; Viettel là 96,08%.
 
Đối với chỉ tiêu tỷ lệ thiết lập cuộc gọi thành công, cả ba mạng đều gần như đạt tới mức tối đa có thể của một mạng di động: VinaPhone 99,63%; Viettel 99,08%; MobiFone 98,97%.

Theo đánh giá của Cục Quản lý chất lượng công nghệ thông tin và truyền thông, các chỉ tiêu đo kiểm đo kiểm năm nay của các mạng di động đều tốt so với năm trước. Trong đó MobiFone tiếp tục trở thành mạng di động đứng đầu, liên tiếp trong ba năm liền đều đạt chất lượng thoại của điện thoại cố định trong số tất cả các mạng di động.
 
Theo kết quả đo kiểm, VinaPhone được đánh giá là mạng di động có kết quả tiến bộ rất rõ rệt, vì năm đầu tiên điểm chất lượng thoại của VinaPhone đạt điểm chất lượng thoại của điện thoại cố định (điểm thoại >= 3,5).
 
Trong khi đó, mạng di động Viettel lại lần đầu tiên bị tụt điểm về chất lượng thoại và chỉ tiêu đo kiểm không đạt chất lượng thoại của điện thoại cố định.