14:27 02/06/2008

Công bố danh sách các dự án cắt giảm đầu tư

Từ Nguyên

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố danh sách các công trình, dự án cắt giảm, đình hoãn của các bộ ngành và địa phương

Hàng trăm dự án sẽ bị đình hoãn, cắt giảm, với số vốn hàng nghìn tỷ đồng.
Hàng trăm dự án sẽ bị đình hoãn, cắt giảm, với số vốn hàng nghìn tỷ đồng.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố danh sách các công trình, dự án cắt giảm, đình hoãn của các bộ ngành và địa phương.

Theo đó, tính đến hết ngày 30/5, đã có 28 bộ, cơ quan Trung ương gửi báo cáo về Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo Quyết định 390 của Chính phủ.

Tổng số công trình, dự án đình hoãn, ngừng triển khai và giãn tiến độ theo Quyết định 390/TTg của 28 đơn vị trên là 107 dự án, với tổng số vốn là 719,4 tỷ đồng.

Số bộ, ngành chưa có báo cáo tính đến hết ngày 30/5, bao gồm: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Tập đoàn Dầu khí, Tập đoàn Dệt may, Tập đoàn Điện lực, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông, Tổng công ty Cà phê, Tổng công ty Giấy và một số tổ chức khác.

Đối với các tập đoàn, tổng công ty, tính đến 30/5, đã có 8 tập đoàn và tổng công ty gửi báo cáo về các dự án đình hoãn với tổng số là 35 dự án, tương ứng với 602,7 tỷ đồng.

Trong đó, số dự án đình hoãn và ngừng triển khai là 21 dự án, tương đương 359,5 tỷ đồng, giãn tiến độ là 14 dự án, tương tương với 243,2 tỷ đồng.

Về phía các địa phương, tính đến ngày 30/5, đã có 43 địa phương gửi báo cáo, trong đó có 5 tỉnh đã gửi báo cáo nhưng không đúng yêu cầu của Quyết định 390, bao gồm: Phú Thọ, Hà Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Trà Vinh. 21 địa phương còn lại vẫn chưa có báo cáo theo chỉ đạo của Chính phủ.

Tổng số dự án rà soát phải đình hoãn của các địa phương trên là 888 dự án, tương đương với 15% tổng số vốn đăng ký từ đầu năm 2008 của các địa phương (kế hoạch năm 2008 là 5.910 dự án).

Trong đó: ngừng khởi công, triển khai là 566 dự án, tương đương 1.285 tỷ đồng, giãn tiến độ 322 dự án, tương đương 1.978 tỷ đồng.