09:10 04/01/2008

Công bố danh sách lựa chọn các công ty kiểm toán và kiểm toán viên

Hoàng Lộc

Danh sách các công ty kiểm toán và kiểm toán viên được kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết và kinh doanh chứng khoán

Ngày 3/1, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố Danh sách lựa chọn các công ty kiểm toán và kiểm toán viên được kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2008 đối với các công ty kiểm toán và kiểm toán viên đã được chấp thuận năm 2007, bao gồm:

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính (AFC), Công ty Kiểm toán và Dịch vụ tin học Tp.Hồ Chí Minh (AISC), Công ty TNHH Kiểm toán DTL, Công ty TNHH KPMG, Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam, Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tạm thời chưa xem xét việc chấp thuận lại đối với các công ty:

Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam, Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam và Công ty TNHH ACA Group.

Cùng ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng công bố Danh sách lựa chọn đợt 2 năm 2008 các công ty kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2008, gồm:

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Nexia ACPA và Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Việt Nam (VAAC).