13:25 09/06/2007

Công bố Khung Chiến lược phát triển bền vững 2007-2010

Phan Đức

Việt Nam là một trong những nước được dự đoán sẽ chịu tác động nhiều nhất của sự biến đổi khí hậu

Một đoạn đường chạy dọc bờ biển tại Nha Trang.
Một đoạn đường chạy dọc bờ biển tại Nha Trang.
Ngày 7/6 tại Hà Nội, Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) Việt Nam đã công bố Khung Chiến lược phát triển bền vững giai đoạn 2007-2010 với chủ đề “Tìm kiếm sự cân bằng trong một thế giới thay đổi”.

Khung chiến lược đã phác thảo những phương thức tiếp cận mang tính chiến lược nhằm hỗ trợ Việt Nam trong công tác bảo tồn, bảo vệ môi trường và duy trì sự phát triển bền vững.

Bốn nội dung chính hỗ trợ Việt Nam được IUCN đề cập trong khung chiến lược phát triển bền vững gồm: vấn đề biến đổi khí hậu, quản trị nhà nước, quy hoạch môi trường trong phát triển kinh tế và dịch vụ môi trường.

Theo IUCN, các thách thức cũng như cơ hội cụ thể về môi trường đối với Việt Nam được đặt ra chính là sự thích nghi với biến đổi khí hậu là bối cảnh cơ bản cho các chương trình hỗ trợ cụ thể nhằm củng cố sự quản lý môi trường, lồng ghép các quy hoạch về môi trường vào các chiến lược tăng trưởng của Việt Nam và duy trì các dịch vụ môi trường.

Là một trong những nước được dự đoán sẽ chịu tác động nhiều nhất của sự biến đổi khí hậu, Việt Nam cần phát triển bền vững mà vẫn phải có những nỗ lực thích ứng với biến đổi khí hậu. Theo một nghiên cứu mới đây của Ngân hàng Thế giới (WB), nếu mực nước biển tăng thêm 1m sẽ ảnh hưởng tới 11% dân số Việt Nam, đặc biệt là những người sống ở các vùng thấp như đồng bằng sông Hồng và ĐBSCL.

Khung chiến lược ghi nhận tầm quan trọng của những tác động đối với con người và hệ sinh thái Việt Nam của mức nước biển gia tăng cũng như các mô hình thay đổi khí hậu. Các dự đoán của WB cũng dự báo, nếu mực nước biển dâng thêm 1m sẽ ảnh hưởng tới 29% diện tích các vùng đất ngập mặn và 7% ngành nông nghiệp.