10:32 18/08/2011

Công bố kiến nghị chính sách thương mại của 9 hiệp hội doanh nghiệp

Hoài Ngân

Bản kiến nghị chính sách thương mại của các hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam sẽ được công bố tại Hà Nội tuần này

Cuối tuần này, Phòng Thương mại Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) sẽ chính thức công bố cuốn sách “Kiến nghị chính sách thương mại của các hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam”, trong đó tóm tắt các vấn đề chính ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam tại Việt Nam.

Cuốn sách này bao quát các vấn đề chính mà các doanh nghiệp hội viên của các hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam quan tâm nhất như các vấn đề về thuế, xuất nhập khẩu, quyền sở hữu trí tuệ, môi trường, cơ sở hạ tầng và ban hành văn bản pháp luật.

Bên cạnh đó, cuốn sách cũng đề cập đến các kiến nghị về hoạt động của các hiệp hội doanh nghiệp nhằm nâng cao tiếng nói của các hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam trong cộng đồng doanh  nghiệp.

Hoạt động này được thực hiện trong khuôn khổ của tiểu dự án “Tăng cường năng lực về chính sách thương mại cho các hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam” do Liên minh Châu Âu (EU) tài trợ trong khuôn khổ dự án hỗ trợ thương mại đa biên EU - Việt Nam giai đoạn III (MUTRAP III).

Theo đó EuroCham đã hỗ trợ 9 hiệp hội doanh nghiệp, bao gồm Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS); Hiệp hội Da giầy Việt Nam (LEFASO); Hội chế biến và xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam (VASEP); Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Tp.HCM; Hiệp hội Các doanh nghiệp vừa và nhỏ thành phố Hà Nội (HASMEA); Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ Tp.HCM (HAWA); Hội Doanh nhân trẻ Tp.HCM (YBA); Câu lạc bộ Các nhà xuất nhập khẩu tỉnh Đồng Nai, Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Cần Thơ (CBA).

“Kiến nghị chính sách thương mại của các hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam” cũng được thực hiện dựa trên kinh nghiệm của EuroCham từ việc viết cuốn sách trắng “Các vấn đề thương mại/đầu tư và kiến nghị” từ năm 2008 đến năm 2011.

Nhân dịp này, EuroCham và các hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam cũng tổ chức một cuộc tọa đàm với các đại diện cấp cao của các bộ và cơ quan liên quan tại Hà Nội xung quanh nội dung này.