10:24 27/02/2012

Công bố quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Hải Dương

Hà Anh

Hải Dương vừa công bố quy hoạch xây dựng vùng tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Theo quy hoạch, hệ thống hạ tầng kỹ thuật của tỉnh sẽ nâng cấp và quy hoạch mới các tuyến đường bộ, đường sắt, đường thủy và các cảng cạn, bến bãi…
Theo quy hoạch, hệ thống hạ tầng kỹ thuật của tỉnh sẽ nâng cấp và quy hoạch mới các tuyến đường bộ, đường sắt, đường thủy và các cảng cạn, bến bãi…
Theo quy hoạch Xây dựng vùng tỉnh Hải Dương đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 vừa được công bố, điểm nhấn là hình thành 3 cụm đô thị động lực mạnh: thành phố Hải Dương - hành lang quốc lộ 5; Chí Linh - Kinh Môn; cụm Thanh Miện và khu vực phía Nam tỉnh.

Quy hoạch cũng  thể hiện sự phát triển theo các trục hành lang tạo thành mạng lưới, khung phát triển của quy hoạch lãnh thổ tỉnh. Định hướng phát triển công nghiệp gồm có khu công nghiệp và các cụm công nghiệp với tổng số 25 khu công nghiệp với tổng diện tích 5.400 ha.

Phát triển hệ thống đô thị hiện có với các đô thị hạt nhân gồm thành phố Hải Dương, thị xã Chí Linh và một số thị trấn hiện có định hướng phát triển thành thị xã như thị trấn Sặt, thị trấn Kinh Môn, Phú Thái, Ninh Giang, Thanh Miên…Hệ thống hạ tầng kỹ thuật của tỉnh sẽ nâng cấp và quy hoạch mới các tuyến đường bộ, đường sắt, đường thủy và các cảng cạn, bến bãi…

Bản quy hoạch cũng thể hiện quan điểm lựa chọn các dự án ưu tiên đầu tư tới năm 2015 - 2020 gồm các công trình xã hội, công trình hạ tầng kỹ thuật…

Quy hoạch vùng tỉnh Hải Dương đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 được UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức lập, giao cho Sở Xây dựng làm chủ đầu tư và được UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt tại Quyết định số 3155/QĐ-UBND ngày 15/11/2011. Viện Nghiên cứu Kiến trúc Quy hoạch và Thiết kế đô thị nông thôn thuộc Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam là cơ quan tư vấn.