21:01 09/07/2017

Công bố thông tin sai lệch, SPI bị phạt 70 triệu đồng

Hà Anh

Do sai lệch số liệu trước và sau khi đính chính, lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 4/2016 của SPI thay đổi từ lỗ 216,48 triệu thành lãi 772,26 triệu

Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu SPI trong thời gian qua - Nguồn: HNX.<br>
Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu SPI trong thời gian qua - Nguồn: HNX.<br>
Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Đá Spilít (mã SPI-HNX) với số tiền 70 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch.

Cụ thể, ngày 6/2/2017, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 4/2016 của Công ty. Tuy nhiên, đến ngày 7/2/2017, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được công văn số 01/2017/CV-SPI ngày 6/2/2017 của công ty đính chính lại số liệu trên báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất quý 4/2016.

Theo số liệu đính chính lại, doanh thu bán hàng giảm 56%, lợi nhuận gộp giảm 59%, lợi nhuận khác tăng 892% so với số liệu công ty đã công bố trước đó. Do sai lệch số liệu trước và sau khi đính chính, lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 4/2016 của công ty thay đổi từ lỗ 216,48 triệu đồng thành lãi 772,26 triệu đồng.

Đồng thời, công ty này buộc cải chính thông tin đối với nội dung công bố thông tin sai lệch theo quy định tại Khoản 41 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP.

Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Vinawealth (Tp.HCM).

Theo đó, Quỹ này bị phạt 70 triệu do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật; bị phạt tiếp 70 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn theo quy định của pháp luật và bị phạt thêm 175 triệu đồng do đã sử dụng vốn của khách hàng ủy thác để đầu tư trái quy định pháp luật với tổng mức phạt tiền là 315 triệu đồng.