11:27 28/02/2013

Công nghiệp hoa Hà Lan nhìn từ... máy bay

Thanh Hải

Công nghiệp hoa được coi là ngành sản xuất mũi nhọn trong nền kinh tế Hà Lan

<br>
<br>