08:51 30/11/2009

Công nghiệp phần mềm đạt doanh thu gần 900 triệu USD

M.Chung

Năm 2009, dù gặp nhiều khó khăn nhưng công nghiệp phần mềm của Việt Nam ước tính vẫn đạt mức tăng trưởng gần 30%

Trong vòng 10 năm qua, doanh thu của ngành công nghiệp phần mềm Việt Nam đã tăng 19 lần, với mức tăng trung bình khoảng 35%/năm.
Trong vòng 10 năm qua, doanh thu của ngành công nghiệp phần mềm Việt Nam đã tăng 19 lần, với mức tăng trung bình khoảng 35%/năm.
Năm 2009, dù gặp nhiều khó khăn nhưng công nghiệp phần mềm của Việt Nam ước tính vẫn đạt mức tăng trưởng gần 30%.

Con số trên được ông Nguyễn Trọng Đường, quyền Vụ trưởng Vụ Công nghệ thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) công bố tại hội thảo quốc gia về công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam năm 2009, vừa mới diễn ra tại Hà Nội.

Theo ông Đường, năm 2008 và những tháng đầu năm 2009, do bị ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế nên mức tăng trưởng của ngành công nghiệp phần mềm của Việt Nam đã bị sụt giảm mạnh so với những năm trước đó.

Tuy nhiên, doanh thu của ngành này trong năm 2008 vẫn tăng 35%, đạt 680 triệu USD. Đối với năm 2009, dù chưa kết thúc năm kinh doanh, nhưng theo Vụ Công nghệ thông tin, ước tính, mức tăng trưởng của ngành này có thể đạt được là gần 30%, với doanh thu khoảng 880 triệu USD.

Ông Nguyễn Trọng Đường nói, công nghiệp phần mềm là một trong những ngành thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin có được tốc độ tăng trưởng ổn định và tăng khá cao trong vòng 10 năm qua, doanh thu của ngành công nghiệp phần mềm Việt Nam đã tăng 19 lần, với mức tăng trung bình khoảng 35%/năm.

Trước đây, theo Quyết định 50/2007 của Thủ tướng Chính phủ về chương trình phát triển công nghiệp phần mềm Việt Nam đến năm 2010, mục tiêu đặt ra đến năm 2010 là ngành công nghiệp phần mềm Việt Nam phải đạt tốc độ tăng trưởng trung bình khoảng 35-40%/năm, tổng doanh thu từ phần mềm và dịch vụ phần mềm đạt trên 800 triệu USD/năm.

“Nếu năm 2009, ngành công nghiệp phần mềm đạt được mức tăng trưởng như ước tính của Vụ thì mục tiêu 800 triệu USD phần mềm và dịch vụ năm 2010 theo chương trình của Chính phủ sẽ được hoàn thành trước thời hạn”, ông Đường nhận định.