09:26 18/09/2007

Công nghiệp Sông Đà chốt danh sách phát hành cổ phiếu

H.Vũ

Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà (mã STP-HASTC) sẽ chốt danh sách cổ đông để phát hành thêm cổ phiếu

Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà (mã STP-HASTC) sẽ chốt danh sách cổ đông để phát hành thêm cổ phiếu.

Ngày đăng ký cuối cùng là 27/9/2007.

Theo đó, STP sẽ phát hành thêm 2 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được mua thêm 1 cổ phiếu mới) với giá 15.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu mới được mua được làm tròn đến hàng đơn vị.

Ngoài ra, STP còn chào bán 75.000 cổ phiếu cho Cán bộ công nhân viên trong công ty với giá 17.000 đồng/cổ phiếu và chào bán 437.600 cổ phiếu cho nhà đầu tư khác và ra bên ngoài với giá bằng 60% giá bình quân của cổ phiếu tại ngày giao dịch liền trước ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu.

Hội đồng Quản trị sẽ quyết định mức giá cụ thể phù hợp với tình hình thực tế của thị trường tại thời điểm phát hành nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phần.

Được biết, đợt phát hành thêm 2 triệu cổ phiếu lần này nhằm tăng vốn đầu tư nâng cấp nhà xưởng và dây chuyền sản xuất để cung cấp vỏ bao xi măng cho Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Xuyên Việt, đầu tư vào dự án thủy điện Nậm Củn do Tổng công ty Sông Đà làm chủ đầu tư, bổ sung vốn lưu động nhằm tái cơ cấu tài chính công ty...