07:20 30/07/2013

Công nhân lắp ráp iPhone sống khổ cỡ nào?

An Huy

Hình ảnh về cuộc sống công nhân trong một số nhà máy lắp ráp sản phẩm Apple tại Trung Quốc do trang Business Insider giới thiệu