09:57 05/08/2009

Công trình gần Trung tâm Hội nghị Quốc gia được ấn định chiều cao

Hạnh Liên

Bộ Xây dựng vừa sửa đổi, bổ sung quy chế quản lý kiến trúc xây dựng khu vực xung quanh Trung tâm Hội nghị Quốc gia

Một góc Trung tâm Hội nghị Quốc gia.
Một góc Trung tâm Hội nghị Quốc gia.
Bộ Xây dựng vừa sửa đổi, bổ sung quy chế quản lý kiến trúc xây dựng khu vực xung quanh Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Theo đó, khu nhà ở Vimeco (H1) có quy mô 2,48 ha, được phép xây dựng chủ yếu là các công trình nhà ở cao tầng, có chiều cao công trình tối đa 200 m.
 
Khu ở đô thị mới Nam Trung Yên (H2-H3-H4) có quy mô khoảng 17,60 ha, mật độ xây dựng 30-35%, chiều cao công trình tối đa 90 m.

Đối với khối công trình dọc theo đường Trần Duy Hưng, Khuất Duy Tiến, chiều cao công trình tối đa 90 m.

Khu trung tâm thương mại, văn phòng, khách sạn, nhà ở có quy mô khoảng 4 ha, sẽ có chiều cao công trình tối đa 200-250 m. Đối với khối công trình dọc tuyến đường Phạm Hùng, chiều cao công trình tối đa 135 m.

Khu văn phòng, dịch vụ thương mại, khách sạn, nhà ở có quy mô khoảng 7,26 ha, có chiều cao công trình tối đa 250m. Đối với khối công trình dọc theo đường Láng-Hòa Lạc, chiều cao công trình tối đa 135m.

Khu dịch vụ công cộng, văn phòng có quy mô khoảng 1,47 ha, có chiều cao công trình tối đa 150m.
 
Khu vực xây dựng khách sạn cao cấp có quy mô khoảng 4 ha, có chiều cao công trình tối đa 135 m, cách chỉ giới đường đỏ đường Phạm Hùng tối thiểu 30 m, cách chỉ giới đường đỏ các đường mới mở tối thiểu 25 m.