12:25 04/06/2009

Công ty Bao bì xi măng Hải Phòng đăng ký niêm yết 3 triệu cổ phiếu

N.Anh

Công ty Cổ phần bao bì Xi măng Hải Phòng đăng ký niêm yết 3 triệu cổ phiếu trên HASTC

Công ty Cổ phần bao bì Xi măng Hải Phòng đăng ký niêm yết 3 triệu cổ phiếu với tổng giá trị niêm yết là 30 tỷ đồng.
Công ty Cổ phần bao bì Xi măng Hải Phòng đăng ký niêm yết 3 triệu cổ phiếu với tổng giá trị niêm yết là 30 tỷ đồng.
Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HASTC) vừa thông báo đã nhận được bộ hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần bao bì Xi măng Hải Phòng.

Theo đó, Công ty Cổ phần bao bì Xi măng Hải Phòng đăng ký niêm yết 3 triệu cổ phiếu với tổng giá trị niêm yết là 30 tỷ đồng.

Được biết, công ty có vốn điều lệ 30 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại số 3 đường Hà Nội, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. Cơ cấu sở hữu gồm: Nhà nước nắm giữ 61,38%, cổ đông trong, ngoài công ty nắm giữ 38,62%.

Công ty kinh doanh trong lĩnh vực như: sản xuất kinh doanh vỏ bao bì xi măng và các loại vỏ bao bì khác; sản xuất nguyên vật liệu cho ngành sản xuất bao bì; xuất nhập khẩu và kinh doanh nguyên vật liệu cho ngành sản xuất bao bì; cho thuê văn phòng, kho, bến, bãi...