10:30 08/05/2008

Công ty cho thuê tài chính Vietcombank tăng vốn lên 200 tỷ đồng

Ngân hàng Nhà nước vừa chập thuận cho Công ty cho thuê tài chính Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam được tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng

Ngân hàng Nhà nước vừa chập thuận cho Công ty cho thuê tài chính Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam được tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng chấp thuận cho công ty sửa đổi điều lệ về số vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất các thủ tục thay đổi vốn điều lệ theo quy định hiện hành, đăng ký với cơ quan kinh doanh, đăng báo theo quy định của pháp luật và gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bản sao.

Được thành lập từ năm 1999, Công ty cho thuê tài chính Vietcombank đã góp phần đa dạng hoá danh mục sản phẩm tín dụng của ngân hàng này, hỗ trợ cho nhu cầu đầu tư của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ.