10:33 08/10/2008

Công ty Chứng khoán Âu Lạc bị phạt 10 triệu đồng

N.Anh

Chánh thanh tra Ủy ban Chứng khoán vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Chứng khoán Âu Lạc

Ngày 6/10/2008, Chánh thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Lạc.

Cụ thể, căn cứ biên bản kiểm tra định kỳ tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Lạc từ ngày 19/6/2008 đến ngày 23/6/2008 và các văn bản, tài liệu do Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Lạc cung cấp, cho thấy: Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Lạc đã đặt ra quy định cho phép nhân viên của mình được phép bảo lãnh với tỷ lệ bảo lãnh cho mỗi lệnh đặt không quá 70% giá trị lệnh đặt của mỗi lệnh; cho phép khách hàng đặt lệnh khi trong tài khoản không đủ số dư tiền theo quy định, vi phạm quy định tại Điều 33 Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 27/2007/QĐ-BTC ngày 24/4/2007 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính, vi phạm quy định tại Điều 8 Điều lệ Công ty.

Theo đó, Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Lạc bị phạt 10 triệu đồng do vi phạm quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 19 Nghị định số 36/2007/NĐ-CP.