17:52 10/04/2009

Công ty Chứng khoán châu Á được phép thành lập

N.Anh

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán vừa cấp giấy phép thành lập cho Công ty Cổ phần Chứng khoán châu Á

Ngày 8/4/2009, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán đã cấp giấy phép thành lập cho Công ty Cổ phần Chứng khoán châu Á (ASC).

Theo đó, ASC được thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh như: môi giới chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán.
 
Cùng ngày, công ty được Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký, theo đó, công ty được phép thực hiện lưu ký chứng khoán cho tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài và được tham gia vào các hoạt động lưu ký, thanh toán bù trừ và đăng ký chứng khoán.
 
Được biết, Công ty Cổ phần Chứng khoán châu Á có vốn điều lệ 36 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại tầng 3, tòa nhà Mirae Business Center, số 138A Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10, Tp.HCM