23:11 08/11/2009

Công ty Chứng khoán Click&Phone lên kế hoạch niêm yết

Vân Anh

Công ty Chứng khoán Click&Phone dự kiến sẽ đăng kí niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cuối quý 1/2010

Click&Phone đã tăng vốn điều lệ từ 30 tỷ đồng lên 135 tỷ đồng với sự tham gia góp vốn 49% của Tập đoàn Tài chính Golden Bridge (Hàn Quốc).
Click&Phone đã tăng vốn điều lệ từ 30 tỷ đồng lên 135 tỷ đồng với sự tham gia góp vốn 49% của Tập đoàn Tài chính Golden Bridge (Hàn Quốc).
Công ty Cổ phần Chứng khoán Click&Phone dự kiến sẽ đăng kí niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vào cuối quý 1/2010.

Ngày 5/11, Click&Phone cho biết đã nhận được công văn thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, được công nhận chính thức là công ty đại chúng với vốn điều lệ 135 tỷ đồng.

Công ty này cũng cho biết dự kiến sẽ đăng kí niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vào cuối quý 1/2010.

Trước đó, Click&Phone đã tăng vốn điều lệ từ 30 tỷ đồng lên 135 tỷ đồng với sự tham gia góp vốn 49% của Tập đoàn Tài chính Golden Bridge (Hàn Quốc), tham gia góp vốn thành lập Công ty TNHH Golden Brigde Research (Nomad).

Với sự tham gia của Golden Bridge, Click&Phone triển khai thêm các nghiệp vụ mới như tư vấn đầu tư chứng khoán, tư vấn tài chính doanh nghiệp và tự doanh chứng khoán. Định hướng của công ty này là trở thành công ty chứng khoán uy tín hàng đầu Việt Nam trong giao dịch môi giới từ xa.