16:02 20/04/2012

Công ty chứng khoán dồn dập báo lãi

Thanh Hiền

Nhiều công ty chứng khoán đã công bố báo cáo tài chính quý 1/2012. Tín hiệu khá lạc quan, khi đa số đều báo lãi

Sau những năm chật vật 2010 và 2011, nhìn chung nhiều công ty chứng khoán đã khởi động năm 2012 thuận lợi hơn.
Sau những năm chật vật 2010 và 2011, nhìn chung nhiều công ty chứng khoán đã khởi động năm 2012 thuận lợi hơn.
Nhiều công ty chứng khoán đã công bố báo cáo tài chính quý 1/2012. Tín hiệu khá lạc quan, khi đa số đều báo lãi.

Ngoại trừ Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Thương Tín (SBS) báo lỗ gần 660 tỷ đồng, đa phần các công ty đều có lợi nhuận tăng khá mạnh so với cùng kì năm trước.

Điểm qua một số gương mặt hàng đầu như Chứng khoán Sài Gòn (SSI), Chứng khoán Tp.HCM (HSC), Chứng khoán VNDirect, Chứng khoán Kim Long (KLS), Chứng khoán Bảo Việt (BVSC)… có thể thấy hai yếu tố đóng góp lớn nhất vào sự gia tăng trên là các khoản dự phòng được hoàn nhập do những tín hiệu tích cực từ thị trường và sự gia tăng đáng kể trong nguồn thu từ hoạt động khác.

Ngoài ra, chi phí kinh doanh của đa số công ty cũng giảm đáng kể.

Đứng đầu về thị phần môi giới trên sàn HOSE quý 1 vừa qua, SSI công bố mức lãi 212 tỷ đồng. Doanh thu quý này SSI đạt hơn 172 tỷ đồng, trong đó doanh thu khác là 72 tỷ đồng. Mặc dù đứng đầu về thị phần môi giới trên HOSE nhưng doanh thu đến từ mảng này của công ty chỉ đứng thứ 3 với hơn 28 tỷ đồng, sau cả hoạt động tự doanh (hơn 60 tỷ đồng). Chi phí kinh doanh cao hơn so với năm trước, nhưng quý này lợi nhuận SSI tăng vọt do công ty được hoàn nhập hơn 235 tỷ đồng chi phí dự phòng (cùng kì năm trước, công ty lỗ -115 tỷ đồng).

Đứng thứ hai về thị phần môi giới trên HOSE, HSC cũng công bố quý 1 lãi hơn 81 tỷ đồng, gấp đôi cùng kì 2011. Theo đó, quý này công ty đạt hơn 158 tỷ đồng doanh thu; trong đó doanh thu khác áp đảo (hơn 123 tỷ đồng), sau đó đến môi giới (36,5 tỷ đồng) và đầu tư góp vốn (8 tỷ đồng).

VNDirect cũng công bố lợi nhuận sau thuế quý 1 là 30,4 tỷ đồng. Tương tự như các công ty trên, doanh thu 62 tỷ đồng kì này của VND đến nhiều nhất từ hoạt động khác (44 tỷ đồng), đứng thứ hai là hoạt động môi giới (gần 15 tỷ đồng). Chi phí hoạt động kinh doanh của quý này cũng giảm mạnh, chỉ còn 16 tỷ đồng so với hơn 106 tỷ đồng cùng kì quý 1/2011. Thêm vào đó, công ty cũng được hoàn nhập 34 tỷ đồng dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn.

KLS báo lãi quý 1 là 61,5 tỷ đồng, gấp đôi cùng kì năm trước. Doanh thu quý này của công ty đạt hơn 78 tỷ đồng, trong đó doanh thu khác là 70,4 tỷ đồng, từ hoạt động đầu tư góp vốn 5,3 tỷ đồng và đáng chú ý là từ hoạt động môi giới chỉ chưa đến 2 tỷ đồng. Trong kì công ty được hoàn nhập gần 30 tỷ đồng chi phí dự phòng giảm giá chứng khoán.

BVSC quý này lãi 10,4 tỷ đồng. Doanh thu đạt 45,5 tỷ đồng, chủ yếu đến từ doanh thu khác (19 tỷ đồng), kế đến là doanh thu từ hoạt động môi giới (13 tỷ đồng). Chi phí hoạt động kinh doanh giảm đáng kể so với cùng kì năm trước, từ 91 tỷ đồng xuống còn 19 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Chứng khoán VietinBank (VietinBankSc) cho biết doanh thu quý 1 đạt 50,5 tỷ đồng; trong đó doanh thu khác, doanh thu từ đầu tư góp vốn và môi giới lần lượt là 19,3 tỷ đồng, 17,5 tỷ đồng và 12,6 tỷ đồng. Lãi quý 1 đạt xấp xỉ 25 tỷ đồng, tăng 260% so với mức gần 7 tỷ đồng cùng kì năm trước. Kì này công ty được hoàn nhập 8 tỷ đồng dự phòng.

Trong khi đó, tại Chứng khoán Agribank (AGR) và Chứng khoán BIDV (BSC), doanh thu lại đến nhiều nhất từ hoạt động đầu tư góp vốn. AGR thông báo lợi nhuận sau thuế đạt 38,1 tỷ đồng; doanh thu quý 1/2012 đạt 209,15 tỷ đồng (doanh thu từ hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn đạt 140,29 tỷ đồng). Còn BSC, doanh thu trong kì đạt gần 73 tỷ đồng (trong đó từ đầu tư góp vốn là 28 tỷ đồng, từ môi giới đạt 9,6 tỷ đồng); lãi trong kì của công ty là 28 tỷ đồng.

Nhóm công ty chứng khoán nhỏ và vừa cũng có một quý kinh doanh khả quan.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Xuân Thành (XuanthanhSC) quý này đạt doanh thu 10,39 tỷ đồng trong đó 70% là từ doanh thu khác (7,3 tỷ đồng), 26,7% từ tự doanh (2,78 tỷ đồng), 3,3% còn lại là doanh thu từ hoạt động môi giới (88,3 triệu đồng). Lợi nhuận kì này của công ty là hơn 10 tỷ đồng, có được chủ yếu do hoàn nhập.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) công bố doanh thu đạt 11,5 tỷ đồng. Doanh thu từ đầu tư góp vốn, doanh thu khác và doanh thu môi giới lần lượt chiếm 5 tỷ đồng, 4 tỷ đồng và 2,5 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 4,8 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) có doanh thu 28,3 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế là 3,2 tỷ đồng. Cùng kì năm trước, lợi nhuận sau thuế của công ty là -25 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát (APSI) cũng công bố doanh thu quý 1 năm nay đạt 1,96 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là doanh thu khác. Công ty được hoàn nhập gần 900 triệu đồng, đóng góp đáng kể vào việc lợi nhuận sau thuế tăng mạnh hơn 200% lên mức 432 triệu đồng.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình (HBS) đạt 7,8 tỷ đồng doanh thu. Khác với nhiều công ty, hơn một nửa con số này đến từ hoạt động môi giới. Tuy vậy, lãi sau thuế của công ty chỉ có 51 triệu, giảm mạnh so với cùng kì năm trước (305 triệu)…

Như vậy, sau những năm chật vật 2010 và 2011, nhìn chung nhiều công ty chứng khoán đã khởi động năm 2012 thuận lợi hơn, gắn với sự hồi phục khá mạnh của thị trường trong quý 1 vừa qua.