09:43 19/01/2009

Công ty Chứng khoán Hoa Anh Đào được phép thành lập

N.Anh

Uỷ ban Chứng khoán vừa cấp giấy phép thành lập cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Hoa Anh Đào

Ngày 16/1/2009, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp giấy phép thành lập cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Hoa Anh Đào (SSE).

Theo đó, Công ty Cổ phần Chứng khoán Hoa Anh Đào có vốn điều lệ 41 tỷ đồng, vốn pháp định 35 tỷ đồng, được phép thực hiện các loại hình kinh doanh: môi giới chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán.

Cùng ngày, Uỷ ban Chứng khoán cũng đã cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán Công ty Cổ phần Chứng khoán Hoa Anh Đào, công ty được phép thực hiện lưu ký chứng khoán cho tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài và được tham gia vào các hoạt động lưu ký, thanh toán bù trừ và đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Hoa Anh Đào có trụ sở đặt tại tầng 3 và tầng 7 tòa nhà Viglacera – Exim, số 2 đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội.