22:42 29/03/2009

Công ty Chứng khoán Hồng Bàng được phép thành lập

N.Anh

Ủy ban Chứng khoán vừa cấp giấy phép thành lập cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Hồng Bàng

Ngày 25/3/2009, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán đã cấp giấy phép thành lập cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Hồng Bàng (HBSC).

Theo đó, HBSC có vốn điều lệ 35 tỷ đồng, được phép thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh như: môi giới chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán.

Cùng ngày, Công ty được Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán đã cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký và công ty được phép thực hiện lưu ký chứng khoán cho tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài và được tham gia vào các hoạt động lưu ký, thanh toán bù trừ và đăng ký chứng khoán.
 
Được biết, Công ty Cổ phần Chứng khoán Hồng Bàng có trụ sở chính đặt tại lầu 1, tòa nhà số 144, Châu Văn Liêm, phường 11, quận 5, Tp.HCM.