09:42 04/01/2008

Công ty chứng khoán Hồng Kông mở văn phòng đại diện tại Hà Nội

M.Kiều

Một công ty chứng khoán của Hồng Kông vừa được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho văn phòng đại diện tại Hà Nội

Ngày 2/1, Decartes Global Asset Management Ltd (Hồng Kông) đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho văn phòng đại diện tại Hà Nội.

Văn phòng đại diện của Decartes Global Asset Management Ltd có thời gian hoạt động tới ngày 12/12/2010, được phép thực hiện chức năng văn phòng liên lạc và nghiên cứu thị trường; xúc tiến xây dựng các dự án hợp tác trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán tại Việt Nam; thúc đẩy, giám sát thực hiện các hợp đồng thỏa thuận đã ký kết giữa Decartes Global Asset Management Ltd với các tổ chức kinh tế cũng như thực hiện các dự án do công ty tài trợ tại Việt Nam.