10:49 17/12/2008

Công ty Chứng khoán Hùng Vương được cấp phép thành lập

N.Anh

Uỷ ban Chứng khoán đã cấp giấy phép thành lập cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Hùng Vương

Ngày 15/12/2008, Uỷ ban Chứng khoán đã cấp giấy phép thành lập cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Hùng Vương (HVS).

Công ty Cổ phần Chứng khoán Hùng Vương có vốn điều lệ 50,2 tỷ đồng; vốn pháp định 35 tỷ đồng, được phép thực hiện các loại hình kinh doanh: môi giới chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán.

Cùng ngày, Uỷ ban Chứng khoán cũng đã cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Hùng Vương với chức năng thực hiện lưu ký chứng khoán cho tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài và được tham gia vào các hoạt động lưu ký, thanh toán bù trừ và đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán.

Được biết, Công ty Cổ phần Chứng khoán Hùng Vương có trụ sở đặt tại 170-172-172E Bùi Thị Xuân, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, Tp.HCM.