15:09 14/10/2008

Công ty Chứng khoán Nhất Việt được cấp phép thành lập

N.Anh

Uỷ ban Chứng khoán đã cấp giấy phép thành lập cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt

Ngày 13/10/2008, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp giấy phép thành lập cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt (VFS).

Theo đó, Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt có vốn điều lệ 135 tỷ đồng, vốn pháp định 135 tỷ đồng, được phép thực hiện các loại hình kinh doanh: Môi giới chứng khoán; Tư vấn đầu tư chứng khoán và Tự doanh chứng khoán.

Cùng ngày, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt được phép thực hiện lưu ký chứng khoán cho tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài và được tham gia vào các hoạt động lưu ký, thanh toán bù trừ và đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt có trụ sở đặt tại số 1 đường Phạm Viết Chánh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, Tp.HCM.