10:44 08/09/2008

Công ty Chứng khoán SJC được phép thành lập

N.Anh

Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán đã cấp giấy phép thành lập cho Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC

Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp giấy phép thành lập và hoạt động cho Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC (SJC Securities Corporation - SJCS).

Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC có vốn điều lệ 53 tỷ đồng, vốn pháp định 35 tỷ đồng, được phép thực hiện các loại hình kinh doanh: Môi giới chứng khoán và Tư vấn đầu tư chứng khoán.

Cùng ngày, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán cho Chứng khoán SJC. Công ty được phép thực hiện lưu ký chứng khoán cho tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài và được tham gia vào các hoạt động lưu ký, thanh toán bù trừ và đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán.

Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC có trụ sở chính đặt tại lầu 6, số 18A Đinh Tiên Hoàng, quận 1, Tp.HCM.