09:57 06/03/2009

“Công ty chứng khoán thành lập mới sẽ rất ít”

Lan Hương

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán khẳng định trong thời gian tới số công ty chứng khoán thành lập mới sẽ rất ít

Tính đến ngày 31/12/2008, đã có 103 công ty chứng khóan đã được cấp phép.
Tính đến ngày 31/12/2008, đã có 103 công ty chứng khóan đã được cấp phép.
Ông Vũ Bằng, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán, khẳng định rằng trong thời gian tới số lượng công ty chứng khoán tăng thêm so với hiện hành sẽ còn rất ít, chỉ còn một số công ty nữa được cấp phép thành lập.

Đây chính là kết quả của hàng loạt các biện pháp mà cơ quan quản lý áp dụng trong thời gian qua nhằm hạn chế việc thành lập mới công ty chứng khoán.

“Nếu tính tất cả các hồ sơ gửi về Ủy ban chứng khoán Nhà nước từ cuối năm 2007 và đầu năm 2008 còn tồn lại thì có trên 200 công ty chứng khoán. Nhưng vừa rồi, chúng tôi đã giãn rất nhiều: hoặc là trả hồ sơ, hoặc đối với một số tổ chức nộp hồ sơ quá 6 tháng thì chúng tôi thuyết phục họ điều chỉnh và rút lại hồ sơ cấp phép, đồng thời chúng tôi cũng tái cấu trúc một số hồ sơ, nên về cơ bản thì số lượng công ty được cấp phép mới sẽ tăng thêm rất ít”, ông Bằng giải thích thêm.

Theo quy định mới được ghi rõ trong Quyết định 126/2008/QĐ-BTC ban hành cuối năm 2008, những điều kiện thành lập công ty chứng khoán mới sẽ ngặt nghèo hơn... đặc biệt là tiêu chí cổ đông sáng lập.

Ví dụ, phải có ít nhất 2 cổ đông sáng lập là tổ chức và 1 trong số đó phải là ngân hàng thương mại, hoặc công ty tài chính hoặc công ty bảo hiểm, tỷ lệ sở hữu của các pháp nhân này là 65% vốn điều lệ của công ty chứng khoán và vốn góp của tổ chức là ngân hàng, công ty tài chính và công ty bảo hiểm phải tối thiểu là 30% vốn điều lệ của công ty chứng khóan.

Ủy ban Chứng khoán cũng thừa nhận rằng, tình hình hoạt động của các công ty chứng khoán hiện nay cần phải được củng cố và lành mạnh hóa thêm.

Tính đến ngày 31/12/2008, đã có 103 công ty chứng khoán đã được cấp phép. Nhiều công ty chứng khoán đã thực hiện tăng vốn, còn một vài công ty đang làm thủ tục tăng vốn để duy trì hoạt động khi thị trường suy giảm kéo dài.

Trong năm 2009, một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Ủy ban Chứng khoán sẽ thực hiện là tăng cường quản lý, giám sát đối với công ty chứng khoán như tổ chức nhiều đoàn kiểm tra đối với các công ty chứng khoán, yêu cầu các công ty chứng khoán tạm dừng ký mới hợp đồng giao dịch kỳ hạn, thực hiện nghiêm túc quy trình kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro; thực hiện tách bạch tài khoản tiền gửi của nhà đầu tư và công ty chứng khoán; thực hiện việc tăng vốn theo quy định của Luật chứng khoán.

Đồng thời, Ủy ban Chứng khoán đang khẩn trương xây dựng quy trình quản lý rủi ro, kiểm soát nội bộ công ty chứng khoán, các chỉ tiêu an toàn tài chính công ty chứng khoán, quy định những nội dung cơ bản về hoạt động ký quỹ, repo.

Cùng với đó là xử lý và lành mạnh hoạt động của khối các công ty chứng khoán như: thắt chặt hoặc ngừng các hoạt động cấp phép thành lập các công ty chứng khoán, rà soát lại hoạt động của các tổ chức kinh doanh chứng khoán.

Đồng thời kiểm soát chặt việc duy trì các điều kiện hoạt động theo quy định của luật như điều kiện về vốn, yêu cầu về cơ sở vật chất kỹ thuật công nghệ, điều kiện về quản trị điều hành, điều kiện về năng lực và kinh nghiệm của đội ngũ nhân viên hành nghề, phân loại tình trạng tài chính các công ty để có giải pháp xử lý phù hợp.

Đồng thời, Ủy ban Chứng khoán cũng sẽ ban hành các thông tư về xử lý rủi ro, thâu tóm, sáp nhập, giải thể, phá sản của công ty chứng khoán; xây dựng các phương án xử lý; nghiên cứu đưa ra vấn đề kiểm toán vốn hàng quý đối với công ty chứng khoán.