21:56 12/12/2008

Công ty Chứng khoán Trường Sơn được cấp phép thành lập

N.Anh

Ngày 11/12, Uỷ ban Chứng khoán đã cấp giấy phép thành lập cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Trường Sơn

Ngày 11/12/2008, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp giấy phép thành lập cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Trường Sơn (TSS).

Theo đó, Công ty Cổ phần Chứng khoán Trường Sơn có vốn điều lệ 41 tỷ đồng - vốn pháp định 35 tỷ đồng, được phép thực hiện các loại hình kinh doanh: môi giới chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán.

Cùng ngày, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cũng cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán cho TSS. TSS được phép thực hiện lưu ký chứng khoán cho tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài và được tham gia vào các hoạt động lưu ký, thanh toán bù trừ và đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán.

Được biết, Công ty Cổ phần Chứng khoán Trường Sơn có trụ sở đặt tại tầng 4, tòa nhà Nhất Lộc Phát, số 168 Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Tp.Hà Nội.