21:40 19/12/2008

Công ty Chứng khoán VFC được cấp phép thành lập

N.Anh

Ủy ban Chứng khoán vừa cấp giấy phép thành lập cho Công ty TNHH một thành viên Chứng khoán VFC

Ngày 18/12/2008, Ủy ban Chứng khoán đã cấp giấy phép thành lập cho Công ty TNHH một thành viên Chứng khoán VFC (VFCS).

Theo đó, VFCS có vốn điều lệ 300 tỷ đồng, vốn pháp định 300 tỷ đồng - được phép thực hiện các loại hình kinh doanh như môi giới chứng khoán; tự doanh chứng khoán; bảo lãnh phát hành chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán.

Cùng ngày, Ủy ban Chứng khoán cũng đã cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán cho VFCS được phép thực hiện lưu ký chứng khoán cho tổ chức, các nhân trong nước, ngoài nước và được tham gia vào các hoạt động lưu ký, thanh toán bù trừ, đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán.

Được biết, Công ty TNHH một thành viên Chứng khoán VFC có trụ sở chính đặt tại tầng 1, tòa nhà 34T, Khu đô thị Trung Hòa – Nhân Chính, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.