09:08 26/09/2007

Công ty Chứng khoán Việt Quốc chính thức hoạt động

Mai Phương

Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Quốc đã chính thức đi vào hoạt động với mã thành viên giao dịch là 56 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE)

Ngày 25/9/2007, Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Quốc đã chính thức đi vào hoạt động với mã thành viên giao dịch là 56 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE).

Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Quốc (VQSC) có vốn điều lệ 45 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại tầng 9, số 51 Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Quốc được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép hoạt động trong các loại hình chứng khoán như: môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán.

Ngay khi được công nhận là thành viên giao dịch chính thức của HOSE, công ty đã đưa vào sử dụng hai sàn giao dịch đầy đủ các trang thiết bị hiện đại với tổng diện tích hơn 900m2 nhằm đáp ứng những dịch vụ tốt nhất cho các nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, công ty cũng đang triển khai các hợp đồng liên kết với các ngân hàng lớn, có uy tín nhằm cung cấp các dịch vụ ngân quỹ, dịch vụ cầm cố, ứng trước tiền bán chứng khoán và các dịch vụ hỗ trợ tài chính khác dành cho khách hàng.