14:34 03/09/2008

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phượng Hoàng được cấp phép

Thiên Hà

Ủy ban Chứng khoán đã cấp giấy phép thành lập cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Phượng Hoàng

Ngày 21/8/2008, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp giấy phép thành lập và hoạt động cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Phượng Hoàng (Phoenix Securities Corporation - PSC).

Chứng khoán Phượng Hoàng có vốn điều lệ 35 tỷ đồng, được phép thực hiện các loại hình kinh doanh: môi giới chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán.

Cùng ngày, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cũng cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Phượng Hoàng. Công ty được phép thực hiện lưu ký chứng khoán cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, và được tham gia vào các hoạt động lưu ký, thanh toán bù trừ và đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phượng Hoàng có trụ sở đặt tại phòng 224-202-402 số 27 Lý Thái Tổ, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.