10:42 02/06/2008

Công ty Cổ phần Đại Châu tăng vốn điều lệ

H.Vũ

Công ty Cổ phần Đại Châu sẽ phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của công ty lên 27,248 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Đại Châu (mã DCS-HASTC) sẽ phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của công ty lên 27,248 tỷ đồng.

Theo đó, công ty sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 11,24%. Mỗi cổ đông có tên trong danh sách nhận cổ tức vào ngày chốt quyền hưởng cổ tức sẽ được nhận thêm số cổ phần mới bằng 11,24% số cổ phần đang sở hữu, số cổ phần mới được nhận sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ hai số thập phân sẽ được nhận bằng tiền mặt với giá quy đổi là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Cùng với đó, công ty cũng sẽ chào bán riêng lẻ cho cổ đông chiến lợc 500.000 cổ phiếu với giá 12.500 đồng/cổ phiếu.

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành riêng lẻ là 6,250 tỷ đồng cộng với số cổ tức năm 2007 trả cho các cổ đông bằng cổ phiếu là 2,248 tỷ đồng sẽ được dùng để mua lại phần vốn góp của công ty Phú Hà là 8,498 tỷ đồng, tơng đơng 32,68% vốn điều lệ công ty Phú Hà để đầu tư vào dự án sản xuất thiết bị phụ tùng ô tô tại Khu công nghiệp Quang Minh, tỉnh Vĩnh Phúc.

Ngoài ra, công ty đề kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008 với doanh thu đạt 50 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8 tỷ đồng và mức trả cổ tức là 1.200 đồng/cổ phiếu.