09:53 21/01/2008

Công ty Cổ phần Đại lý vận tải SAFI không bán hết cổ phần

M.Kiều

Phiên đấu giá 804.575 cổ phần của Công ty Cổ phần Đại lý vận tải SAFI kết thúc với chỉ 70.500 cổ phiếu được mua

Theo thông báo từ Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE), phiên đấu giá 804.575 cổ phần với giá khởi điểm 100.000 đồng/cổ phần của Công ty Cổ phần Đại lý vận tải SAFI vào ngày 18/1/2008 đã kết thúc với chỉ 70.500 cổ phần được mua.

Cụ thể: giá đấu thành công bình quân bằng đúng giá khởi điểm, đạt 100.000 đồng/cổ phần, giá đấu thành công cao nhất đạt 100.100 đồng/cổ phần, giá thấp nhất đạt 100.000 đồng/cổ phần.

Tổng số nhà đầu tư trúng đấu giá là 23. Nhà đầu tư nước ngoài mua được 1.900 cổ phần.