14:56 16/04/2008

Công ty Cổ phần giống cây trồng Trung ương nhảy sang địa ốc

Hải Bằng

Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung ương sẽ đầu tư vào các dự án nhà ở

Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung ương sẽ đầu tư vào các dự án nhà ở.

Ngày 14/4, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM cho biết, Đại hội cổ đông thường niên 2008 của Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung ương đã nhất trí bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản và năm 2008 sẽ hoàn tất thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, triển khai phương án đền bù, san lấp mặt bằng và đầu tư cơ sở hạ tầng dự án nhà ở Khu công nghiệp Đồng Văn, đồng thời quý 2/2008 dự kiến sẽ khởi công dự án nhà ở Phương Mai.

Năm 2008, công ty cũng sẽ lập dự án và triển khai thi công nhà máy chế biến hạt giống và kho bảo quản hạt giống gốc cộng hạt rau tại Xí nghiệp Giống cây trồng Trung ương Ba Vì - Hà Tây với công xuất chế biến 1.000 tấn/năm.

Năm 2007, công ty đạt doanh thu 140,39 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 13,512 tỷ đồng, chi trả cổ tức 19%.

Năm 2008, kế hoạch doanh thu bán hàng của công ty là 170 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 16 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng tối thiểu là 20% và dự kiến chi trả cổ tức 20%.