09:56 11/12/2007

Công ty Cổ phần Miền Đông bị phạt 30 triệu đồng

H.Vũ

Công ty Cổ phần Miền Đông đã bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt 30 triệu đồng

Ngày 7/12/2007, Chánh thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt 30 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần Miền Đông.

Cụ thể: trong năm 2007, Công ty cổ phần Miền Đông đã thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ từ 15 tỷ đồng lên 33 tỷ đồng và phân phối cổ phiếu không đúng quy định của pháp luật.

Điều này đã vi phạm quy định tại điểm c khoản 2 Điều 9 Nghị định 36/2007/NĐ-cổ phiếu ngày 08/03/2007 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.