10:58 15/01/2008

Công ty Cổ phần Sara Việt Nam chính thức niêm yết tại sàn Hà Nội

M.Kiều

Ngày 18/1/2008, 1 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam sẽ chính thức được niêm yết tại sàn Hà Nội

Ngày 18/1/2008, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HASTC) sẽ chính thức đưa 1 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam (mã chứng khoán là SRA) lên niêm yết tại HASTC.

Công ty Cổ phần Sara Việt Nam có vốn điều lệ 10 tỷ đồng. Lĩnh vực kinh doanh chính như: sản xuất, chuyển giao và tư vấn trong lĩnh vực công nghệ thông tin, ngoại ngữ; kinh doanh bất động sản; kinh doanh xuất nhập khẩu, khai thác dịch vụ truyền thông; giải trí truyền hình...