08:00 02/07/2008

Công ty Cổ phần Sông Đà 11 mua cổ phiếu quỹ

H.Vũ

Công ty Cổ phần Sông Đà 11 sẽ mua 200.000 cổ phiếu SJE làm cổ phiếu quỹ

Ngày 30/6, Công ty Cổ phần Sông Đà 11 (mã SJE-HASTC) cho biết sẽ mua 200.000 cổ phiếu SJE làm cổ phiếu quỹ.

Theo đó, thời gian thực hiện việc mua lại số cổ phiếu này được bắt đầu từ ngày 7/7 - 30/9/2008 theo phương thức giao dịch báo giá. Nguồn vốn để mua lại số cổ phiếu này được lấy từ thặng dư vốn cổ phần của công ty nhằm mục đích bình ổn giá cổ phiếu SJE trên thị trường.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 1/7/2008, giá bình quân của cổ phiếu SJE đạt 15.300 đồng/cổ phiếu, tăng 500 đồng/cổ phiếu so với phiên trước với 2.300 cổ phiếu được chuyển nhượng thành công.