09:59 11/06/2008

Công ty Cổ phần Thương mại Gia Lai bị phạt 30 triệu đồng

H.Vũ

Công ty Cổ phần Thương mại Gia Lai với mức phạt là 30 triệu đồng do vi phạm các quy định của pháp luật về chứng khoán

Ngày 10/6/2008, Chánh thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ký Quyết định số 53/QĐ-TT về việc xử phạt vi phạm hành chính Công ty Cổ phần Thương mại Gia Lai với mức phạt là 30 triệu đồng.

Theo biên bản vi phạm, Công ty Cổ phần Thương mại Gia Lai đã có một số hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán như: không lập và nộp hồ sơ công ty đại chúng cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đúng thời hạn theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, trong tháng 5/2007, Công ty Cổ phần Thương mại Gia Lai đã thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng để tăng vốn điều lệ từ 10.700.700.000 đồng lên 15.700.700.000 đồng và phân phối chứng khoán không đúng với quy định của pháp luật.

Đồng thời, công ty cũng đã thực hiện phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên nhưng không thực hiện báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trước khi thực hiện đợt phát hành, vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều 10, điểm c Khoản 2 Điều 9 và điểm b Khoản 1 Điều 33 Nghị định 36/2007/NĐ-CP.