10:36 09/05/2008

Công ty Cổ phần Thuỷ điện Ry Ninh II trả cổ tức 20%

H.Vũ

Công ty Cổ phần Thủy điện Ry Ninh II sẽ thanh toán cổ tức cho các cổ đông là 20%/mệnh giá vào ngày 9/6/2008

Ngày 8/5/2008, sàn Tp.HCM vừa có thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2007 của Công ty Cổ phần Thủy điện Ry Ninh II (mã chứng khoán là RHC).

Ngày đăng ký cuối cùng là 26/5/2008. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/5/2008. Tỷ lệ cổ tức mà công ty sẽ chi trả cho các cổ đông là 20%/mệnh giá (2.000 đồng/cổ phiếu) với ngày thanh toán cổ tức là 9/6/2008.

Thủ tục và địa điểm chi trả cổ tức cho các cổ đông như sau: các cổ đông đã lưu ký chứng khoán sẽ nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản. Các cổ đông chưa lưu ký chứng khoán sẽ nhận cổ tức tại Hội trường lớn tầng 1 - Nhà G10–Tổng công ty Sông Đà –Thanh Xuân – Hà Nội.