09:01 18/04/2008

Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 sắp lên sàn Hà Nội

M.Kiều

Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 sẽ niêm yết 2 triệu cổ phiếu tại sàn Hà Nội

Ngày 16/4, sàn Hà Nội đã nhận được bộ hồ sơ đăng ký niêm yết 2 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần truyền thông số 1.

Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 có vốn điều lệ 20 tỷ đồng, đặt trụ sở chính đặt tại Hà Nội với ngành nghề kinh doanh chính: buôn bán hàng tư liệu sản xuất, hàng tư liệu tiêu dùng; dịch vụ về thương mại; dịch vụ về điện tử, tin học, sản xuất, chuyển giao các phần mềm...

Được biết, sàn Hà Nội cũng vừa nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết 1.302.300 cổ phiếu của Công ty Cổ phần khuôn mẫu chính xác và máy CNC cùng hồ sơ xin niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần xi măng Cần Thơ.