10:50 23/01/2008

Công ty Cổ phần Xây dựng số 11 bị phạt

H.Vũ

Công ty Cổ phần Xây dựng số 11 bị xử phạt 40 triệu đồng do phát hành chứng khoán sai quy định

Ngày 22/1/2008, Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ký quyết định xử phạt 40 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần Xây dựng số 11 do phát hành chứng khoán sai quy định.

Cụ thể: từ tháng 3 đến tháng 11/2007, công ty đã liên tiếp thực hiện 02 đợt chào bán chứng khoán ra công chúng để tăng vốn điều lệ từ 15 tỷ đồng lên 50 tỷ đồng và phân phối chứng khoán không đúng với quy định của pháp luật, vi phạm quy định tại điểm c khoản 2 Điều 9 Nghị định số 36/2007/NĐ-CP ngày 08/3/2007 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.