15:42 21/05/2008

Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 niêm yết trên sàn Hà Nội

Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 sẽ niêm yết cổ phiếu trên sàn Hà nội vào 6 tháng cuối năm 2008

Đại hội đồng Cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 (thành viên của Vinaconex) đã thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên sàn Hà Nội vào 6 tháng cuối năm 2008.

Hiện các thủ tục liên quan đang được triển khai theo đúng quy định.

Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 đặt mục tiêu đạt doanh thu năm 2008 là 380 tỷ đồng, tăng 35% so với năm 2007 và dự kiến đạt lợi nhuận trước thuế là 16,1 tỷ đồng, tăng 79% so với năm 2007. Mức cổ tức dự kiến là 14%.