16:09 03/08/2015

Công ty con của SCIC thoái vốn tại VNM và bán cổ phiếu FPT

Hà Anh

Hiện, công ty mẹ của SIC là SCIC đang nắm giữ hơn 450 triệu cổ phiếu VNM, tương ứng tỷ lệ sở hữu 45,08%

Kết thúc 6 tháng đầu năm, SCIC báo lãi đạt 3.585 tỷ đồng, tăng 63% so với kế hoạch và tăng 54% so với cùng kỳ năm 2014.
Kết thúc 6 tháng đầu năm, SCIC báo lãi đạt 3.585 tỷ đồng, tăng 63% so với kế hoạch và tăng 54% so với cùng kỳ năm 2014.
Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư SCIC (SIC), vừa công bố thông tin giao dịch liên quan đến cổ phiếu VNM của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) và cổ phiếu FPT của Công ty Cổ phần FPT.

Theo đó, ngày 31/7/2015, SIC đã bán hết 822.700 cổ phiếu VNM (tương đương 0,08% vốn điều lệ) mà tổ chức này đang nắm giữ. Sau giao dịch, SIC chỉ còn giữ hơn 10 cổ phần của Vinamilk.

Nguyên nhân không thực hiện được hết là do cổ phiếu lẻ ở các tài khoản dưới mức giao dịch tối thiểu (sẽ bán sau khi các công ty chứng khoán thu mua cổ phiếu lẻ tại thời điểm gần nhất).

Hiện, công ty mẹ của SIC là SCIC đang nắm giữ hơn 450 triệu cổ phiếu VNM, tương ứng tỷ lệ sở hữu 45,08%.

Cùng ngày 31/7, SIC cũng đã bán ra 124.650 cổ phiếu FPT trong tổng số 997.210 cổ phiếu, chiếm 0,3%. Nguyên nhân không bán hết là do biến động thị trường.

Sau giao dịch trên, số lượng cổ phiếu của SIC đang nắm giữ tại FPT là hơn 1 triệu cổ phần, tương ứng tỷ lệ sở hữu 0,26%, trong đó 149.581 cổ phiếu mới được niêm yết ngày 21/7/2015.

Theo báo cáo tổng kết của SCIC, tính đến ngày 30/6/2015, tổng doanh thu 6 tháng đầu năm của SCIC ước đạt 4.936 tỷ đồng, tăng 62% so với cùng kỳ năm 2014 và đạt 63% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế là 3.585 tỷ đồng, tăng 63% so với kế hoạch và tăng 54% so với cùng kỳ năm 2014.