10:49 07/01/2008

Công ty Container Việt Nam chính thức lên sàn

Hoàng Lộc

Ngày 9/1/2008, Công ty Cổ phần Container Việt Nam chính thức giao dịch cổ phiếu tại sàn Tp.HCM

Ngày 9/1/2008, Công ty Cổ phần Container Việt Nam (Viconship), thành viên của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) chính thức giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM với mã chứng khoán VSC.

Viconship có vốn điều lệ 80,37 tỷ đồng, được thành lập tháng 7/1985, Viconship đã ứng dụng thành công Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001-2000 và được chứng nhận bởi SGS-UKAS (Thụy Sĩ) từ tháng 5/2001.

Với kinh nghiệm và uy tín trong lĩnh vực quản lý cảng biển và kho bãi, Viconship đã được Chính phủ Việt Nam cấp giấy phép cho thành lập địa điểm thông quan vào ngày 10/09/1999.

Địa điểm thông quan này có chức năng quản lý hoạt động kê khai hải quan đối với tất cả hàng hóa xuất nhập khẩu qua khu vực Hải Phòng.