07:47 08/06/2007

Công ty da giầy đầu tiên bán cổ phần: Hai năm liền lợi nhuận “âm”

Hải Bằng

Những thông tin do công ty công bố cho thấy hoạt động kinh doanh 3 năm gần nhất không mấy sáng sủa

Công ty thường xuyên phải vay ngắn hạn ngân hàng một lượng vốn khá lớn để tài trợ nhu cầu về vốn lưu động cho sản xuất kinh doanh.
Công ty thường xuyên phải vay ngắn hạn ngân hàng một lượng vốn khá lớn để tài trợ nhu cầu về vốn lưu động cho sản xuất kinh doanh.
Ngày 18/6, tại Công ty Chứng khoán Bảo Việt, Công ty Cổ phần Da giầy Việt Nam (vốn điều lệ 18 tỷ đồng) sẽ tổ chức bán 9,18 triệu cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) thuộc sở hữu Nhà nước tại doanh nghiệp. Giá khởi điểm bán đấu giá là 12.000 đồng/cổ phần.

Những thông tin do công ty công bố cho thấy hoạt động kinh doanh 3 năm gần nhất không mấy sáng sủa.

Năm 2006 là năm đầu tiên công ty thực hiện hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần, công ty gặp rất nhiều khó khăn về thị trường, vốn... Việc vay nợ của các ngân hàng không thực hiện được do các ngân hàng tập trung thu hồi công nợ, không cho vay vốn để thực hiện các hợp đồng xuất nhập khẩu, một trong những hoạt động chủ yếu của công ty làm cho doanh thu kinh doanh bị hạn chế và ảnh hưởng đến hiệu quả.

Bên cạnh đó, hoạt động xuất khẩu lao động của công ty cũng gặp khó khăn do thị trường chủ yếu của công ty là Đài Loan đã đóng cửa đối với lao động giúp việc gia đình, tu nghiệp sinh đi Nhật Bản cũng khó khăn. Những tồn tại về tài chính, công nợ của Tổng công ty Da giày Việt Nam chuyển sang vẫn chưa được giải quyết dứt điểm cũng là khó khăn của công ty trong năm 2006.

Bên cạnh nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, các hoạt động bàn giao sang công ty cổ phần cũng gặp nhiều vướng mắc trong việc giải quyết những tồn tại về công nợ giữa công ty và các đơn vị trong Tổng công ty Da giầy Việt Nam trước đây.

Theo báo cáo tài chính, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của công ty bị lỗ 2 năm liền, năm 2004 lỗ hơn 1 tỷ, năm 2005 lỗ 1,2 tỷ đồng và năm 2006 chỉ lãi gần 220 triệu đồng, tổng lợi nhuận sau thuế năm 2006 cũng chỉ có gần 233 triệu đồng. Nợ phải trả và phải thu của công ty lớn hơn nhiều lần vốn điều lệ.

Trong thời gian tới, rủi ro lớn nhất của công ty là rủi ro về tín dụng. Do công ty thường xuyên phải vay ngắn hạn ngân hàng một lượng vốn khá lớn để tài trợ nhu cầu về vốn lưu động cho sản xuất kinh doanh nên những biến động về lãi suất cũng như chính sách cho vay đối với doanh nghiệp của ngân hàng sẽ có ảnh hưởng nhiều đến hoạt động của công ty.

Biến động tỷ giá giữa đồng Việt Nam và ngoại tệ cũng là một rủi ro đối với công ty. Do một phần lớn nguyên liệu phải nhập và phải thanh toán bằng ngoại tệ, trong khi nguồn thu ngoại tệ của công ty từ việc xuất khẩu chưa đủ sức cân đối nên những biến động về tỷ giá hối đoái cũng là một trong những rủi ro tiềm ẩn có thể có ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động kinh doanh của công ty.

Trong những năm tới, Công ty Cổ phần Da giầy Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì và triển khai các hợp đồng cho thuê văn phòng đã ký kết tại toà nhà 25 Lý Thường Kiệt - Hà Nội, tổng doanh thu từ cho thuê văn phòng sẽ đạt 3 tỷ đồng/năm. Nguồn thu từ hoạt động kinh doanh văn phòng có tính ổn định cao và là một nguồn thu quan trọng của công ty.

Với nhu cầu thuê văn phòng ngày càng tăng lên, giá thuê văn phòng cũng có xu hướng tăng lên trong tương lai gần. Công ty sẽ tiếp tục thực hiện đầu tư cải tạo, nâng cao chất lượng hạ tầng cho thuê nhằm mục tiêu nâng cao giá trị gia tăng, thực hiện xác định lại giá thuê văn phòng phù hợp thực tế.

Công ty cũng đang có kế hoạch đầu tư xây dựng một nhà máy sản xuất thể thao và giầy da nam nữ tại Thái Bình, với tổng vốn đầu tư dự kiến là 7,5 triệu USD, xuất phát 2 nguồn: vay vốn ưu đãi từ Quỹ hỗ trợ phát triển Trung ương để thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản, máy móc thiết bị sẽ do đối tác Đài Loan cung cấp. Tuy nhiên, công ty không phải thanh toán giá trị số thiết bị này mà sẽ khấu trừ vào tiền gia công hàng năm theo thoả thuận trước. Thị trường mục tiêu của dự án này là các nước EU, Hoa Kỳ, Nhật Bản và các thị trường khác. Quy mô dự án gồm 4 dây chuyền giầy da nam nữ và 4 dây chuyền giầy thể thao.

Công ty dự kiến nhà máy sẽ nâng kim ngạch xuất khẩu đạt 38-40 triệu USD.