11:04 16/02/2009

Công ty đầu tiên bị rút phép xuất khẩu lao động trong năm 2009

Lý Hà

Cục Quản lý lao động ngoài nước đã thu hồi giấy phép xuất khẩu lao động của Công ty IIG Việt Nam

Ngày 13/2/2009, Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) cho biết đã ra quyết định thu hồi giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của Công ty Cổ phần Thương mại IIG Việt Nam (IIG Vietnam Trading JSC).

Quyết định cũng ghi rõ, công ty này phải thực hiện các trách nhiệm theo điều 24 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và các văn bản hướng dẫn. Nghĩa là, công ty dù đã bị thu hồi giấy phép nhưng vẫn tiếp tục phải có trách nhiệm đối với người lao động đã ký hợp đồng trước đây.

IIG Việt Nam là công ty đầu tiên bị rút phép xuất khẩu lao động trong năm 2009.