09:19 14/09/2007

Công ty Đầu tư hạ tầng kỹ thuật tham gia 2 dự án lớn

M.Kiều

Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Tp.HCM (mã CII- HOSE) đã quyết định tham gia đầu tư vào 2 dự án lớn

Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Tp.HCM (mã CII- HOSE) đã quyết định tham gia đầu tư vào 2 dự án lớn.

Thứ nhất là dự án đầu tư khu căn hộ cao tầng NBB, với tỷ lệ góp vốn là 40% vốn chủ đầu tư, tương ứng 150 tỷ đồng.

Dự án này có vị trí cách trung tâm quận 1, Tp.HCM khoảng 8 km, cách trung tâm quận 5 khoảng 4 km và cách Bến xe Chợ Lớn miền Tây 3km. Tổng vốn đầu tư ước tính là 1.656 tỷ đồng trên diện tích 39.526 m2. Theo tính toán, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của dự án (sau khi khấu trừ toàn bộ chi phí, bao gồm cả chi phí vay vốn) khoảng 252 tỷ đồng. Trong đó, phần CII được hưởng là 100,8 tỷ đồng.

Dự án thứ hai, CII góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Petroland với vốn điều lệ tại thời điểm thành lập của Petroland là 1.000 tỷ đồng, trong đó tỷ lệ tham gia góp vốn của CII là 9% (tương đương 90 tỷ đồng).

Ngoài CII, các cổ đông sáng lập Petroland là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Công ty Tài chính Dầu khí, Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dầu khí, Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam.

Chức năng chính của Petroland là đầu tư xây dựng các dự án bất động sản theo kế hoạch/chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty và của Tập đoàn Dầu khí.