15:41 09/08/2011

Công ty Đầu tư Thương mại Việt Nhật bị phạt 150 triệu đồng

Hà Anh

Công ty này bị phạt 150 triệu đồng do chậm nộp hồ sơ đăng ký thành công ty đại chúng và phát hành cổ phiếu thưởng không báo cáo

Ngày 8/8/2011, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 568/QĐ-UBCK xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Việt Nhật tại Khu công nghiệp Bình Xuyên, xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc).

Cụ thể: tại thời điểm 31/12/2007, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Việt Nhật đã có vốn điều lệ thực góp 72,04 tỷ đồng và 333 cổ đông, trở thành công ty đại chúng và phải nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định tại Điều 25 Luật Chứng khoán. Việc Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Việt Nhật đến ngày 10/6/2011 mới nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, chậm 39 tháng so với quy định là vi phạm khoản 2 Điều 25 Luật Chứng khoán.

Ngoài ra, vào tháng 7/2010, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Việt Nhật phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tổng số 1.107.300 cổ phần, tăng vốn điều lệ từ 73,82 tỷ đồng lên 84,893 tỷ đồng. Việc Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Việt Nhật phát hành cổ phiếu thưởng nhưng không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là vi phạm Khoản 6 Mục IV Thông tư số 18/2007/TT-BTC ngày 13/3/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua, bán lại cổ phiếu và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng;

Do đó, xét tính chất và mức độ vi phạm, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Việt Nhật là 50 triệu đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 9 Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng quá thời hạn quy định và 100 triệu đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do thực hiện phát hành thêm chứng khoán nhưng không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Tổng cộng mức phạt tiền đối với hai hành vi vi phạm là 150 triệu đồng.