10:52 07/01/2008

Công ty Đầu tư và Xây dựng cấp thoát nước bán hết cổ phần

H.Vũ

2.295.300 cổ phần của Công ty Đầu tư và Xây dựng cấp thoát nước đã được bán hết trong phiên đấu giá ngày 3/1/2008

Phiên đấu giá 2.295.300 cổ phần với giá khởi điểm 20.000 đồng/cổ phần của Công ty Đầu tư và Xây dựng cấp thoát nước diễn ra ngày 3/1/2008 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã kết thúc với toàn bộ số cổ phần được mua.

Giá đấu thành công bình quân đạt 35.778 đồng/cổ phần, cao hơn so với giá khởi điểm 15.778 đồng/cổ phần. Giá đấu thành công cao nhất đạt 126.800 đồng/cổ phần, giá thấp nhất là 33.500 đồng/cổ phần.

Có 343 nhà đầu tư tham gia đăng ký đấu giá gồm 6 tổ chức và 337 cá nhân. Tổng số nhà đầu tư trúng giá là 66 (3 tổ chức và 63 cá nhân). Tổng trị giá cổ phần bán được là 82.120.830.000 đồng.