18:59 01/05/2008

Công ty Descon đầu tư 4 dự án bất động sản

Hải Bằng

Từ 2008 đến 2012, Công ty Descon vẫn tập trung vào ngành kinh doanh cốt lõi là nhận thầu xây dựng và đầu tư kinh doanh bất động sản

Theo Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Descon, từ 2008 đến 2012 công ty vẫn tập trung vào ngành kinh doanh cốt lõi là nhận thầu xây dựng và đầu tư kinh doanh bất động sản.

Theo đó, tỷ trọng nhận thầu xây dựng là 50% và đầu tư kinh doanh bất động sản là 40%, đầu tư tài chính 10% và chủ yếu chỉ sử dụng nguồn vốn nhàn rỗi chưa dùng ngay của công ty.

Descon sẽ mở rộng hoạt động kinh doanh của công ty trong một số lĩnh vực như xây dựng hạ tầng, xây dựng dân dụng đặc biệt trong việc xây dựng các dự án cao ốc văn phòng mà công ty làm chủ đầu tư hoặc tham gia góp vốn, tham gia góp vốn và làm chủ đầu tư một số dự án bất động sản.

Năm 2008, công ty tiếp tục đầu tư vốn thực hiện các dự án: dự án “Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng cao cấp Descon” tại phường 10 thành phố Đà Lạt, tổng vốn đầu tư 230 tỷ đồng, Dự án “Trung tâm thương mại và căn hộ Phước Thái – New City” tại phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ, tổng vốn đầu tư 200 tỷ đồng, Dự án “Trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp Preche” liên doanh với Tập đoàn Pumyang Hàn Quốc, Dự án đất Nhơn Trạch sẽ tiếp tục đầu tư mua thêm đất để chuẩn bị cho 2 dự án mới tại thành phố Nhơn Trạch tương lai.