10:45 02/06/2008

Công ty FPT lập công ty con

Hải Bằng

FPT đã thành lập Công ty TNHH Hệ thống thông tin Ngân hàng Tài chính FPT và mở Văn phòng Đại diện tại Cần Thơ

FPT đã thành lập Công ty TNHH Hệ thống thông tin Ngân hàng Tài chính FPT và mở Văn phòng Đại diện tại Cần Thơ.

Ngày 30/5, Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT thông báo, đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của Văn phòng Đại diện tại Cần Thơ, địa chỉ tại 103 đường 30/4, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.

Ngày 29/05/2008, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT cũng đã họp và thông qua việc thành lập Công ty TNHH Hệ thống thông tin Ngân hàng Tài chính FPT, thuộc sở hữu Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT. Tên tiếng Anh là FPT Information System Financing Service Limited Company, tên viết tắt là FPT-IS-Bank Ltd., vốn điều lệ 75 tỷ đồng.